Chuyên viên quản lý dự án tiếng Anh là gì? Các từ vựng mà bạn cần biết

763

Chuyên viên quản lý dự án tiếng Anh là gì? Người quản lý dự án có trách nhiệm lập kế hoạch, mua sắm và thực hiện một dự án theo một thời gian nhất định.

Nếu bạn chưa hiểu lắm về chuyên viên quản lý dự án là gì. Đừng lo, bạn có thể tham khảo trong bài viết này vì sau đây chúng tôi sẽ giải đáp và cung cấp thêm nhiều thông tin hơn về chúng.

Chuyên viên quản lý dự án tiếng Anh là gì?

Chuyên gia quản lý dự án tiếng anh là project management specialist.

Chuyên viên quản lý dự án tiếng Anh là gì

Chuyên viên quản lý dự án tiếng Anh là gì?

Từ vựng tiếng Anh về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Project Management: Quản lý dự án
 • Project Management Unit : Ban Quản lý dự án 
 • Project management techniques: Kỹ thuật quản lý dự án 
 •  A project manager:Giám đốc dự án 
 •  A professional in the field of project management:Một chuyên gia về lĩnh vực quản lý dự án 
 • A famous project manager:Một người quản lý dự án nổi tiếng 
 • This is the construction project management unit:Đây là ban quản lý dự án xây dựng 
 • To manage projects scientifically:Quản lý dự án một cách khoa học 
 • The project management course:Khóa học quản lý dự án 
 • An international certification of senior construction project management training:Chứng chỉ đào tạo quốc tế về quản lý dự án xây dựng cấp cao 
 • In the project execution phase:Trong giai đoạn thực hiện dự án 
 •  A number of project management problems: Một số vấn đề về quản lý dự án 

Chuyên viên quản lý dự án là gì?

Chuyên viên quản lý dự án tiếng Anh là gì

Chuyên viên quản lý dự án là gì?

Chuyên viên quản lý dự án là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án . Người quản lý dự án có trách nhiệm lập kế hoạch, mua sắm và thực hiện một dự án , trong bất kỳ cam kết nào có phạm vi xác định, bắt đầu xác định và kết thúc xác định; không phân biệt ngành nghề.

Người quản lý dự án là đầu mối liên hệ đầu tiên đối với bất kỳ vấn đề hoặc sự khác biệt nào phát sinh từ những người đứng đầu các bộ phận khác nhau trong một tổ chức trước khi vấn đề chuyển lên cơ quan cấp cao hơn, với tư cách là đại diện dự án. 

Quản lý dự án là trách nhiệm của chuyên viên quản lý dự án. Cá nhân này hiếm khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động tạo ra kết quả cuối cùng, mà cố gắng duy trì tiến độ, sự tương tác lẫn nhau và nhiệm vụ của các bên khác nhau theo cách giảm thiểu rủi ro thất bại chung, tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi phí. 

Thông tin tham khảo: