Quầy kệ trưng bày tiếng anh là gì?

21

Chúng ta sẽ thường thấy quầy kệ trưng bày khi bước vô một cửa hàng hoặc siêu thị, tạp hóa thì điều làm chúng ta chú ý đến nhiều nhất đó là các sản phẩm của gian hàng ấy được trưng bày ra sao, cách thức và quy cách sắp xếp sản phẩm như thế nào. Cách trưng bày sản phẩm hàng hóa là ấn tượng đầu tiên và cũng chính là một bộ mặt của doanh nghiệp.

Quầy kệ trưng bày tiếng anh là gì?

Quầy kệ trưng bày tiếng anh là: counter display racks

Các từ vựng liên quan:

 1. shelf /ʃelf/ :kệ để hàng
 2. produce /prəˈdjuːs/: các sản phẩm
 3. customers /ˈkʌs.tə.mərs/: khách mua hàng
 4. household items /ˈhaʊs.həʊld ˈaɪ.təms/: đồ gia dụng
 5. groceries /ˈgrəʊ.sər.iːz/: tạp phẩm
 6. bin /bɪn/: thùng chứa
 7. aisle /aɪl/: lối đi
 8. deli counter /ˈdel.i ˈkaʊn.təʳ/: quầy bán thức ăn ngon
 9. deli /’deli/ quầy bán thức ăn chế biến 
 10. freezer /’friːzəʳ/ máy ướp lạnh, máy làm lạnh
 11. scale /skeɪl/ cái cân đĩa
 12. shopping basket  /’ʃɑ:pɪŋ ‘bɑːskɪt/ giỏ mua hàng
 13. household items/goods   /’haʊshəʊld ‘aɪtəms/gʊdz/ đồ gia dụng
 14. shopping cart /’ʃɒpɪŋ kɑːt/ xe đẩy mua hàng
 15. receipt /rɪ’siːt/ hóa đơn
 16. cash register /kæʃ ˈredʒɪstər/ máy đếm tiền
 17. checkout  /’tʃekaʊt/ quầy thu tiền

quầy trưng bày tiếng anh là gì

Các ví dụ:

Shop furniture, counters and display cabinets, racks of metal and not of meta

(Mua sắm đồ nội thất, quầy và tủ trưng bày, giá đỡ bằng kim loại và không bằng kim loại)

When he did, the name would be plastered across the tabloid display racks of every supermarket checkout counter in America

(Khi anh ta làm như vậy, tên của anh ta sẽ được dán khắp các kệ trưng bày, báo lá cải của mọi quầy thanh toán ở nước Mỹ)

Mẹo trưng kệ trưng bày mà bạn chưa biết

Nghiên cứu mới này khám phá tác động của việc trưng bày trên kệ vô tổ chức và số lượng sản phẩm hạn chế đối với quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Các phát hiện chỉ ra rằng trong một số trường hợp nhất định, các kệ hàng không được sắp xếp và không được dự trữ đầy đủ có xu hướng làm giảm doanh số bán hàng; trong những trường hợp khác, tuy nhiên, những trường hợp tương tự này có thể làm tăng doanh số bán hàng. Sự quen thuộc với thương hiệu cũng đóng một vai trò quan trọng.

quầy trưng bày tiếng anh là gì

Tạo ra sự gián đoạn trên các kệ hàng đông đúc của các siêu thị, người nói chuyện trên kệ thúc đẩy nhận thức cho người mua hàng để khám phá sản phẩm, thương hiệu, bao bì, khuyến mãi và thông điệp mới của bạn

1 – Sử dụng vật liệu

Chất liệu, độ tương phản và kết cấu bằng gỗ, kim loại, nhựa,… có thể nâng cao khả năng hiển thị của bạn và mang lại nhận thức về chất lượng, giá trị và cảm xúc. Chất liệu được lựa chọn tốt, phù hợp với DNA của thương hiệu, có thể khiến người mua hàng đắm chìm trong vũ trụ của sản phẩm. Ngoài ra, vật liệu có thể mang lại cảm giác chân thực.

2 – Sử dụng ánh sáng

Để thu hút sự chú ý của người mua sắm hơn nữa, có thể sử dụng đèn LED. Đèn LED luôn là một yếu tố thu hút sự chú ý trên bất kỳ vật liệu POS nào. Sử dụng ánh sáng liên tục hoặc hiệu ứng ánh sáng (thay đổi về cường độ, màu sắc hoặc nhấp nháy) để bắt mắt và nâng cao sản phẩm.

3 – Tối ưu hóa không gian

Tình hình kệ trong bán lẻ có tính cạnh tranh cao. Bất kỳ ý tưởng nào để tối ưu hóa không gian được phân bổ đều đáng được thực hiện. 

4 – Thêm dịch vụ

Bằng cách tối ưu hóa không gian, có thể cung cấp dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như không gian cho các phiếu giảm giá hoặc công thức nấu ăn. Hoặc thêm các tài liệu bán hàng, chẳng hạn như ngăn, tay đẩy hoặc khay trọng lực, để mặt hàng luôn sẵn sàng nhảy lên của mép kệ