Tag: , ,

Elliptical và Treadmill

Elliptical và Treadmill: Cái nào tốt nhất cho bạn?

Bạn đang tìm mua thiết bị hỗ trợ tim mạch nhưng không chắc liệu máy chạy bộ hay máy tập Elip là tốt nhất cho mình? Những điều sau...